BETNING

Vi betar produkter i rostfritt stål

Vi betar produkter i rostfritt stål. Sammantaget är detta den mest kostnadseffektiva ytbehandlingen mot korrosion. Tack vare efterbehandling genom betning, kan vi återställa materialets korrosionshärdiga egenskaper.

Vi betar föremål från skruv- och mutternivå, till konstruktioner på upp till 12,5 ton (max 10 meter). Särskilt gynnar denna metod verksamheter med känsliga processer i utsatta miljöer, där utrustningen är i drift dygnet runt. Dessutom passar betning bra för arkitektur, konst eller design – när både ytfinish och hållbarhet spelar roll.

Vi hjälper även industriföretag ta bort kapseln som används vid framställning av pulvermetallurgiska komponenter.

Betning av rostfritt stål foto Stefan Sjödin

Kostnadseffektiv ytbehandling

Betning av rostfritt stål är den mest kostnadseffektiva metoden för att efterbehandla rostfria produkter som svetsats eller bearbetats, istället för att slipa eller blästra utsidan.

Eftersom betningsbadet avlägsnar oxiden och den kromutarmade zonen i svetsförbandet, kan vi återställa materialets härdighet mot korrosion till sin fulla potential. Resultatet blir en produkt som både ser bra ut och håller längre. Bilden ovan visar ett nybetat avgassystem, som är flera meter långt.

Pulvermetallurgiska komponenter

Använder du NNS-teknik (Near Net Shape) för att gjuta komponenter i olika legeringar och design, anpassade till verkliga förutsättningar?

Vi hjälper industriföretag ta bort kapseln som används vid framställning av pulvermetallurgiska komponenter, genom betbad.

Johannes fjärrstyr betning foto Stefan Sjödin

Vi betar produkter i rostfritt stål

1: Innan betning diskar vi godset och sköljer med vatten, för att avlägsna smuts. Föroreningar ger sämre slutresultat och förbrukning av betbadet.
2: Vi sänker ner godset i tempererat betbad 18 – 20 °C.
3: Vi lyfter långsamt upp godset ur badet och får samtidigt en grovsköljning med vatten.
4. Nedsänkning i vattenbad brukar ske 1 – 2 gånger, beroende på godsets utformning. Vi mäter vattenkvaliteten kontinuerligt, för bästa sköljresultat.
5: Högtrycksspolning, 160 bar.
6: Torkning med fläktar för återbildning av oxidskikt.
7. Vi monterar, emballerar och lastar för transport till kund.

Boka betning av produkter i rostfritt stål

Vi kan beta rostfria föremål från skruv- och mutternivå, till konstruktioner på upp till 12,5 ton. Sammanfattningsvis är bassängens mått 10 x 2,5 x 2,5 meter (längd, bredd, höjd). Särskilt komplexa föremål eller konstruktioner kan vi behöva beta flera gånger, för att vätskan ska komma åt alla delar och sidor.

För att uppnå hög kvalitet i betningen kontrollerar vi bland annat: material, svetsutförande, godsets renhet, kvalitet och temperatur på syran, sköljstegens olika vattenkvaliteter och torkzonens luftcirkulation och temperatur.

Dessutom kan vi ta bort kapseln på pulvermetallurgiska komponenter.

Kontakta oss

Vid bokning behöver vi en beskrivning av godset (gärna ritning) med information om mått/vikt och material. Tillsammans går vi igenom förutsättningar och tider.

Ansvarig i bethallen är Per Eriksson.

bethall@sundsindustrier.com
+46 (0)70 598 21 98
+46 (0)270 735 08

Per Eriksson, ansvarig för betning foto Sjödin
Miljöschema för betning

Säkerhet och miljö

Sunds Industrier har en modern betningsanläggning med stor kapacitet. Säkerhet, tydliga riktlinjer samt ordning och reda karaktäriserar alla våra arbetsmiljöer.

Betningsanläggningen uppfyller våra högt ställda krav på medarbetarnas arbetsmiljö och påverkan på yttre miljö, för att vi ska kunna skapa bästa resultat för dig.

Godshantering sker på distans med lyftkran. Betbadet har automatiska lock, som förhindrar emission till arbetsmiljön. Till sprutmoment finns kemdräkt. Vi har tydliga rutiner för olika moment och händelser.

Förbrukat vatten återanvänds efter indunstning. Torrt avfall deponeras hos auktoriserad entreprenör. Gaser som frigörs vid betningen behandlar vi i en skrubber, innan de leds ut till atmosfären. På så sätt blir miljöpåverkan från hela anläggningen mycket liten.