LEDNINGSSYSTEM

Ledningssystem och företagspolicy

På Sunds Industrier har vi valt att certifiera oss enligt fyra olika ISO-standarder: ISO 9001, 14001, 45001 och 3834-2. Detta innebär att vi kontinuerligt utvärderar och besiktar vi vår verksamhet utifrån olika kriterier och arbetar med ständiga förbättringar.

För att sammanfatta vårt kvalitetsarbete har vi en företagspolicy och ett gemensamt ledningssystem:

Företagspolicy

Sunds Industrier utvecklar, konstruerar, tillverkar, ytbehandlar och säljer komponenter i olika stålsorter till kunder i flera branscher.

Vi vill möta kunders, samhällets och anställdas behov av en väl fungerande, hållbar och hälsosam verksamhet. Alla som arbetar på Sunds Industrier har ett ansvar i att följa vår policy i allt som görs.

Mats drar i lina foto Stefan Sjödin

Vi samarbetar och sprider kunskap

Tillsammans med kunder, myndigheter, leverantörer och anställda förbättrar vi våra gemensamma förutsättningar inför framtida affärer och relationer.

Våra gemensamma behov och prestationer är grunden för vår verksamhet och vi sprider kunskap mellan varandra.

Vi har utmanande mål och driver ständiga förbättringar

Sunds Industrier har hög ambition och sätter utmanande mål. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och vårt ledningssystem, för att möta våra kunders, samhällets och anställdas föränderliga behov.

Vi tar ansvar

Sunds Industrier har den kompetens som krävs för att möta verksamhetens behov och nå våra mål.

Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi har hög kompetens

Sunds Industrier har den kompetens som krävs för att möta verksamhetens behov och nå våra mål.

Sunds Industrier säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi har systematik och struktur

Vårt systematiska arbetssätt utgår från internationella standarder ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. De är våra verktyg för att höja nivån på vårt arbetssätt och eliminera faror och risker.

Vi har tydliga mål

Alla anställda på företaget ska känna till våra tydligt formulerade mål.

Ledningssystem

Kontakta oss

Vill du ha mer information om ledningssystem och företagspolicy för Sunds Industrier, vårt kvalitetsarbete och vår verksamhet? 

Företagspolicy (PDF) 

ISO-certifikat (PDF)

Kontakta vår VD Lennart Jakobsson

Lennart Jakobsson foto Sjödin Media