LEDNINGSSYSTEM

Företagspolicy

Här beskriver vi ledningssystem och företagspolicy för Sunds Industrier.

Sunds Industrier utvecklar, konstruerar, tillverkar, ytbehandlar och säljer komponenter i olika stålsorter till kunder i flera branscher.

Vi vill möta kunders, samhällets och anställdas behov av en väl fungerande, hållbar och hälsosam verksamhet. Alla som arbetar på Sunds Industrier har ett ansvar i att följa vår policy i allt som görs.

Mats drar i lina foto Stefan Sjödin

Vi samarbetar och sprider kunskap

Tillsammans med kunder, myndigheter, leverantörer och anställda förbättra vi våra gemensamma förutsättningar inför framtida affärer och relationer.

Våra gemensamma behov och prestationer är grunden för vår verksamhet och vi sprider kunskap mellan varandra.

Vi har utmanande mål och driver ständiga förbättringar

Sunds Industrier har hög ambition, sätter utmanande mål och följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och vårt ledningssystem för att möta våra kunders, samhällets och anställdas föränderliga behov.

Vi har systematik och struktur

Vårt systematiska arbetssätt utgår från internationella standarder ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 och utgör vårt verktyg för att höja nivån på vårt arbetssätt och eliminera faror och risker.

Vi har hög kompetens

Sunds Industrier har den kompetens som krävs för att möta verksamhetens behov och nå våra mål.

Sunds Industrier säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar

Sunds Industrier har den kompetens som krävs för att möta verksamhetens behov och nå våra mål.

Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi har tydliga mål

Alla anställda på företaget ska känna till våra tydligt formulerade mål.

Ledningssystem

ledningssystem ISO-9001
ledningssystem ISO-14001
ledningssystem ISO-45001

Kontakta oss

Vill du ha mer information om ledningssystem och företagspolicy för Sunds Industrier, vårt kvalitetsarbete och vår verksamhet?

Företagspolicy (PDF)

Kontakta vår VD Lennart Jakobsson

Lennart Jakobsson foto S Sjödin