HISTORIK

Vår historia

1966 grundade Mainard Jakobsson vårt företag, under namnet Industrimontage. Genom åren har vi omstrukturerat verksamheten flera gånger, för att följa industrimarknadens förändringar.

Idag äger Mainards barn Lennart och Karin Jakobsson Sunds Industrier AB.

Vi producerar och levererar allt från enkla komponenter till färdiga maskiner, till slutkunder över hela världen.

Historisk bild från Sunds Industrier

1960-talet

Vid starten var Industrimontage främst inriktat på service och underhåll vid Iggesunds Bruk, med omkring 70 fasta medarbetare.

Andra stora kunder var massafabrikerna i Sandarne, Marma och Vansätter, sågverket i Ala, Nordmalt i Stugsund och massafabriken i Vallvik. En del av de här industrierna finns inte längre kvar.

1970-talet

I början av 1970-talet började vi hyra lokaler för verkstadstillverkning, på Sunds industriområde.

1976 stod vår egen verkstad klar. Nu blev stålkonstruktioner till industrihallar en stor del av verksamheten, in på 1980-talet.

1980-talet

1986 köpte SMA (Svenska Motor AB) företaget, som nu fick namnet SMA Industrimontage. Korsnäs avvecklade massafabriken i Marma och ville erbjuda sina medarbetare jobb i en nationell industriservice. Företaget skötte framför allt service och underhåll på Korsnäs fabrik i Gävle.

1986 byggdes även en ny maskinverkstad på Sundsområdet. Verksamheten vilade på två ben: industriservice och underhåll längs Norrlandskusten samt verkstadstillverkning.

Så småningom startade legotillverkning, med en egen ritare för rationell beredning av produkter.

Historisk bild från Sunds Industrier

1990-talet

1992 upphörde servicedelen. SMA sålde tillbaka verksamheten till den ursprungliga ägaren Mainard Jakobsson samt Rolf Hedberg, ritare i företaget. Företaget hade ett fåtal medarbetare, helt inriktade på legotillverkning.

1996 byggde vi en svetshall med högre takhöjd. Nu kunde vi bygga mer skrymmande produkter och lasta direkt på trailer.

1999 bytte företaget ägare och styrelse, när Mainards barn Lennart och Karin Jakobsson tog vid.

Vi driver Sunds industrier AB vidare i vår pappas anda, genom hög kvalitet, professionellt bemötande och ständig utveckling.

2000-talet

Sedan 2003 har vi en ultramodern betningsanläggning, för att erbjuda dig högkvalitativ ytbehandling av rostfria stålprodukter. Våra produkter har mycket hög kvalitet och hög konkurrenskraft, både i och utanför Sverige.

Ökad konkurrens från låglöneländer har sporrat oss att utveckla nya finurliga maskiner och egna produktionsmetoder. Innovativt tänkande och strategiska investeringar ger försprång i kvalitet och produktivitet, för att matcha omstruktureringar inom industrin.

2019 startade vi en företagsgren i railbranschen. Eco Rail tillverkar flexibla helhetslösningar för järnvägsunderhåll, för svensk och internationell marknad.

Styrelse

Företagets styrelse består av delägarna Lennart Jakobsson och Karin Jakobsson, samt ordförande Stefan Jönsson (bild).

Kontakt

Vill du ha mer information om vår verksamhet?

Kontakta vår VD Lennart Jakobsson

Lennart Jakobsson foto Sjödin Media