SVETSNING

Kvalificerad svetsning

Kvalificerad svetsning i komplexa material är en kärnkompetens på Sunds industrier.

Vi är stolta över vårt hantverk och har certifierat vårt företag enligt ISO 3834-2. Våra svetsare är certifierade enligt ISO 9606 och arbetar även utifrån ASME-standard, för svensk och internationell marknad.

Vi utför både manuell och mekaniserad TIG- och MIG-svetsning, med höga krav på funktion och hållbarhet, dokumenterad enligt dina kvalitetskrav.

ISO 3834-2

Svetsning i rostfritt stål

Inom Sunds Industrier är vi specialiserade på komplexa tank- och rörkonstruktioner i rostfria material, för utsatta kemiska miljöer.

Kvalitetssvetsning och korrosionsbeständighet är grundläggande faktorer vid arbete med rostfria stålmaterial. Därför har vi investerat i en egen betningsanläggning.

Svetsning i kolstål

Våra skickliga svetsare utför även många projekt med svetsning i kolstål. Vi skapar komplexa och stora konstruktioner, för kunder inom fordon, sågverk och övrig industri.

Arbetet utgår alltid från dina krav på kvalitet och dokumentation.

Svetsning foto Sjödin Media

Kvalificerad svetsning

Våra medarbetare har lång erfarenhet av komplexa projekt, med hög svetskvalitet. Vi dokumenterar och testar enligt dina krav och erbjuder full spårbarhet på material och processer.

Företaget är certifierat enligt ISO 3834-2 och arbetar även utifrån ASME-standard, för den internationella marknaden.

Våra svetsare har stor vana av att arbeta enligt WPS för olika material och svetsmetoder. Sunds Industrier har flera WPQR för detta.

För en snabb och smidig process har vi en svetsansvarig med IWS-kompetens, samt egna medarbetare utbildade i penetrantprovning och visuell kontroll av svetsar upp till nivå 2 i ISO 9712.

Utrustning och svetsrobotar

Sunds Industrier använder till stor del svetsutrustning från Migatronic. För att effektivisera vårt arbete och skapa bästa resultat använder vi både traditionell svetsrobot och kollaborativ robot för TIG och MIG-svetsning. Vi arbetar även med utrustning för orbital svetsning och annan mekaniserad svetsning.

Med kollaborativ robot samarbetar vi flexibelt och säkert, för att fördela och optimera arbetsmoment mellan människa och maskin. Roboten förenklar lyft och positioner och utför vissa moment självständigt, för ett slutresultat med hög kvalitet.

Kontakta oss

Vill du veta mer om kvalitetssvetsning?

Välkommen att kontakta Tord Mårtensson.

Tord Mårtensson foto Sjödin