KVALITET OCH MILJÖ

Vår erfarenhet – din kvalitet

Vi tar ansvar för kvalitet och miljöpåverkan i alla led.
Vi sätter utmanande mål, för att du ska vara nöjd med kvaliteten i vår leverans.

Vi verkar för en fungerande, hållbar och hälsosam verksamhet. 
Vårt systematiska arbetssätt utgår från flera internationella ISO-standarder. 

Så gör du vid fara

Vid betning av rostfritt stål använder vi fluorvätesyra. Därför omfattas vi av det europeiska direktivet Seveso III.

Vid gasmoln eller brand i vår betningsanläggning ska du som är närboende bege dig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilationsfläktar. Mer information lämnas som VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) eller genom att räddningstjänsten uppsöker närboende.

Därför ska du välja oss

Våra erfarna medarbetare har hög ambition och sätter utmanande mål. Du ska vara trygg och nöjd med kvaliteten i ditt köp.

– spårbarhet på material & processer
– egna konstruktörer och ingenjörer
– projektledning från idé till funktion

Vår filosofi

Vi tar ansvar för kvalitet och miljöpåverkan i alla led. Därför ställer vi höga krav,  både på oss själva och på våra leverantörer, underentreprenörer och partners.

Vår erfarenhet – din kvalitet.