KVALITET OCH MILJÖ

Vår erfarenhet – din kvalitet

Vår erfarenhet – din kvalitet. Spårbar kvalitet med ansvar för miljöpåverkan.
Vi sätter utmanande mål, för att du ska vara nöjd med vår leverans.

Vi verkar för en fungerande, hållbar och hälsosam verksamhet. 
Vårt systematiska arbetssätt utgår från flera internationella ISO-standarder. 

Genomtänkta rutiner, målmedvetna investeringar, återvinning
och minimala utsläpp lägger grunden till Sunds miljöarbete.

Så gör du vid fara

När vi betar rostfritt stål använder vi fluorvätesyra. Därför omfattas vi av det europeiska direktivet Seveso III.

Vid gasmoln eller brand i vår betningsanläggning ska du som är närboende bege dig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilationsfläktar. Mer information lämnas som VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) eller genom att räddningstjänsten uppsöker närboende.

Därför ska du välja oss

Våra erfarna medarbetare har hög ambition och sätter utmanande mål. Du ska vara trygg och nöjd med kvaliteten i ditt köp.

– spårbar kvalitet med ansvar för miljöpåverkan
– spårbarhet på material & processer
– egna konstruktörer och ingenjörer
– projektledning från idé till funktion

Vår filosofi

Vi tar ansvar för kvalitet och miljöpåverkan i alla led. Därför ställer vi höga krav,  både på oss själva och på våra leverantörer, underentreprenörer och partners.

Vår erfarenhet – din kvalitet. Spårbar kvalitet med ansvar för miljöpåverkan.