BETNING

Ytbehandling mot korrosion

Betning är en kostnadseffektiv ytbehandling mot korrosion. Betning efterbehandlar dina rostfria produkter och återställa materialets korrosionshärdiga egenskaper.

Vi betar föremål från skruv- och mutternivå, till konstruktioner på upp till 12,5 ton (max 10 meter).

Metoden gynnar verksamheter med känsliga processer i utsatta miljöer, där utrustningen är i drift dygnet runt. Den passar också för arkitektur, konst eller design – när både ytfinish och hållbarhet spelar roll.

Vi hjälper även industriföretag ta bort kapseln som används vid framställning av pulvermetallurgiska komponenter.

Betning av rör foto Stefan Sjödin

Betning av rostfritt stål

Betning är den mest kostnadseffektiva ytbehandlingsmetoden, för att efterbehandla rostfria produkter som svetsats eller bearbetats, istället för att slipa eller blästra utsidan.

Betningsbadet avlägsnar oxiden och den kromutarmade zonen i svetsförbandet, så att materialets härdighet mot korrosion återställs till sin fulla potential. Du får en produkt som både ser bra ut och håller längre. Bilden ovan visar ett nybetat avgassystem, som är flera meter långt.

Pulvermetallurgiska komponenter

Använder du NNS-teknik (Near Net Shape) för att gjuta komponenter i olika legeringar och design, anpassade till verkliga förutsättningar?

Vi hjälper industriföretag ta bort kapseln som används vid framställning av pulvermetallurgiska komponenter, genom nedsänkning i betbad.

Johannes fjärrstyr betning foto Stefan Sjödin

Så går betning till

1: Innan betning diskar vi godset och sköljer med vatten, för att avlägsna smuts. Föroreningar ger sämre slutresultat och förbrukning av betbadet.
2: Nedsänkning i tempererat betbad 18 – 20 °C.
3: Godset lyfts långsamt upp ur badet och får samtidigt en grovsköljning med vatten.
4. Nedsänkning i vattenbad brukar ske 1 – 2 gånger, beroende på godsets utformning. Vattenkvaliteten mäts kontinuerligt för bästa sköljresultat.
5: Högtrycksspolning, 160 bar.
6: Torkning med fläktar för återbildning av oxidskikt.
7. Montering/emballering och lastning för transport till kund.

Boka betning

Vi kan beta föremål från skruv- och mutternivå, till konstruktioner på upp till 12,5 ton. Bassängens mått är 10 x 2,5 x 2,5 meter (längd, bredd, höjd). Komplexa föremål eller konstruktioner kan behöva betas flera gånger, för att vätskan ska komma åt alla delar och sidor.

För att uppnå hög kvalitet i betningen kontrollerar vi bland annat: material, svetsutförande, godsets renhet, kvalitet och temperatur på syran, sköljstegens olika vattenkvaliteter och torkzonens luftcirkulation och temperatur.

Kontakta oss

Vid bokning behöver vi en beskrivning av godset (gärna ritning) med information om mått/vikt och material. Tillsammans går vi igenom förutsättningar och tider.

Ansvarig i bethallen är Per Eriksson.

bethall@sundsindustrier.com
+46 (0)70 598 21 98
+46 (0)270 735 08

Per Eriksson, ansvarig för betning foto Sjödin
Miljöschema för betning

Säkerhet och miljö

Sunds Industrier har en modern betningsanläggning med stor kapacitet. Säkerhet, tydliga riktlinjer samt ordning och reda karaktäriserar alla våra arbetsmiljöer.

Betningsanläggningen uppfyller våra högt ställda krav på medarbetarnas arbetsmiljö och påverkan på yttre miljö, för att skapa bästa resultat för dig.

 

Godshantering sker på distans med lyftkran. Betbadet har automatiska lock, som förhindrar emission till arbetsmiljön. Till sprutmoment finns kemdräkt. Vi har tydliga rutiner för olika moment och händelser.

Förbrukat vatten återanvänds efter indunstning. Torrt avfall deponeras hos auktoriserad entreprenör. Gaser som frigörs vid betningen behandlar vi i en skrubber, innan de leds ut till atmosfären. På så sätt blir miljöpåverkan från hela anläggningen mycket liten.